04/09/2012

తస్మైశ్రీ గురవే నమఃఅమ్మలా  లాలించావు 
నాన్నలా బుజ్జగించావు...
ఓనమాలు నేర్పించావు... 
అక్షరాలు దిద్దించావు..

మా  అల్లరిని  భరించావు...
మా  తుంటరితనాన్ని తట్టుకున్నావు...
సున్నితంగా మందలించావు...
బెత్తంతో బెదిరించావు...

తెలుగా? ఆంగ్లమా? అని భేదం లేదు...
విజ్ఞానమా? భూగోళమా? అని తేడా లేదు...
అన్నీ నీకు కొట్టిన పిండి...
నీతి కథలు చెప్పడంలో విదురుడివి..
లెక్కల చిక్కులు విప్పడంలో నేర్పరివి...
చిత్రలేఖనంలో నిపుణుడివి..

నాలో విద్యను మలిచిన  అక్షర శిల్పివి. 
సకల విద్యా స్త్రాలను  ప్రసాదించిన విశ్వామిత్రుడివి.
లక్ష్యసాధనలో  వెన్ను తట్టిన ద్రోణుడివి.

నిరక్షరుల పాలిటి 'అక్షరశ్రీ' నీవు.
అజ్ఞాన తిమిరాన్ని పారద్రోలిన  'జ్ఞానజ్యోతి'వి నీవు.
అంతే కాదు...
మానుషరూపం దాల్చిన 'వాణీతేజమే' నీవు.
(సెప్టెంబరు 5 - ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా నా గురువులకు 
 అక్షర నివాళి....ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు )