13/05/2012

రిక్షావోడు


మండుటెండలో ...
స్వేదంతో తడిసి,అలిసిన ముఖంతో ...                           
నెత్తిన చుట్టిన కావి రంగు తుండుతో...
బేరాలకోసం ఎదురుచూసే రిక్షావోడు ....
ఎండ, వాన, చలి...
ఏ కాలమైనా పట్టెడన్నం కోసం 
చెమట చిందించ వలసిందే...

టాక్సీలకిస్తాం 
మీటరు ప్రకారం డబ్బులు....
ఆటోలకిస్తాం
మీటర్ పై అదనంగా పైసలు...
బేరమాడటానికి మాత్రం దొరికిపోతాడు....
....పాపం రిక్షావోడు.

హోటల్లో సర్వరుకిస్తాం టిప్పు...
గేటు తీసి, సలాము కొడితే 
నిర్లక్ష్యంగా విసిరేస్తాం ఓ పచ్చనోటు....
ఎత్తు వచ్చినపుడు తాను దిగి,
మన బరువుని పళ్ళబిగువున లాగే
రిక్షావోడికి  మాత్రం వదలం ఒక్క రూపాయి కూడా.

మూడు చక్రాలను  బాలన్సు చేస్తూ...
శక్తి  సామర్థ్యాలు అదనంగా ధారపోసి....
మూడు, నాలుగు చక్రాల మోటారు వాహనాలకి పోటీనిస్తూ....
ఎక్కువ సార్లు తానోడినా ,
తన బ్రతుకు తెరువు కోసం,అస్తిత్వం కోసం
నిరంతరం పోరాడే  రిక్షావోడంటే.... ఎందుకంత చులకన???

ప్రతి పోరాటానికీ రాటు దేలుతూ..
సమస్యని చూసి మడం తిప్పని  ఆ యోధుడే
నా  జీవనపోరాటానికి స్ఫూర్తి....