27/11/2016

|| ఇరుచోట్లా ఉన్నారు - తెలుగు గజల్ || అనువాదపు గజల్జనాబ్ నిదా ఫాజలీ జీ వ్రాసిన ఈ గజల్ చూడండి
(ఏ దేశమైనా గానీ) దేశాన్నిగానీ, నివసించే ఎక్కువశాతం ప్రజలనుగానీ
ధర్మం( మతం) పేరుతో దూషించడంగానీ నిజంగా నేరమేననిపిస్తుంది 
అతితక్కువమంది దుష్టులవలన దేశం పేరు అపఖ్యాతిపాలౌతుంది 
మతాన్ని కూడా అదే దృష్టితో చూడడం అలవాటు చేసేసుకుంటాం.

నేను ఆమధ్య ఒక సభలో మాట్లాడుతూ అన్నాను
"విశ్వంలో వెలుతురుకంటే చీకటే ఎక్కువ ఉంది  
లోకులలో  చెడుకంటే  మంచితనమే ఎక్కువ ఉంది" అని. 
మంచితనానికి పెద్దపీట వేద్దాం. చెడుని కూకటివేళ్ళతో పెకలించేద్దాం... #శ్రీ .   


पाकिस्तान से लौटने के बाद 
लिखी गयी जनाब निदा  फ़ाज़ली जी की इस ग़ज़ल को पढ़ने के बाद 
लगा कि देश कभी गलत नहीं होसक्ता है, 
जनता भी गलत नहीं होसकती है 
केवल कुछ कट्टरलोगों की वजह से देश बदनाम होता है 

इस विश्व में  रोशनी से अन्धेरा ज्यादा है 
पर लोगों में बुराई से अच्छाई  ज्यादा है 

अच्छाई के साथ चलेंगे। .. बुराई को नाश कर देंगे। 

||  ఇరుచోట్లా ఉన్నారు - తెలుగు గజల్ || అనువాదపు గజల్ 

మనుషుల్లో రాకాసులు ఇరుచోట్లా ఉన్నారు 
అల్లా విష్ణువు శివుడు  ఇరుచోట్లా ఉన్నారు

హింసను పెంచే వ్యక్తులు వేరేగా ఉంటారు 
నగరాల్లో దుర్మార్గులు ఇరుచోట్లా ఉన్నారు

ఈశ్వరుడూ రెహమానూ వేరువేరు కాదులే 
పూజలు చేసే భక్తులు ఇరుచోట్లా ఉన్నారు 
( అనువాదంలో కాస్త స్వేచ్ఛను తీసుకున్నాను ఈ షేర్ కి ) 

హిందువులూ ముస్లిములూ ఖుషీగానె(కలిసిమెలిసి)ఉంటారు 
ఇబ్బందులు పడే ప్రజలు ఇరుచోట్లా ఉన్నారు

ఆతని పాటలు(కవితలు) వింటూ పరవశించిపోతారు 
మీర్^కున్న అభిమానులు ఇరుచోట్లా ఉన్నారు


जनाब निदा  फ़ाज़ली जी की  ग़ज़ल 
(पाकिस्तान से लौटने के बाद ) 

इन्सान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी
अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी |

खूँख्वार दरिंदों के फ़क़त नाम अलग हैं
शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी |

रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत
हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी |

हिन्दू भी मज़े में हैमुसलमाँ भी मज़े में
इन्सान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी |

उठता* है दिलो-जाँ से धुआँ दोनों तरफ़ ही
ये 'मीर' का दीवान यहाँ भी है वहाँ भी |