17/03/2013

శాకుంతలం -2.


క్రూర మృగాల సంచారం...
విషకీటకాల ఝుంకారం...
దినకరుని తేజాన్ని అడ్డుకొనే వృక్షాలు..
గలల పారే సెలయేళ్ళు...
పచ్చని గుబురు పొదలు...
సుమసంపదతో అతిశయించిన లతలు  
అవే ఆ అడవికి అందాలు...

నేల తల్లి అక్కున జేర్చుకొంది...
రాలినపూల పక్క పరిచింది...
మారుతం మెల్లగా వీచింది...

అడవి కోళ్ళు సుప్రభాతాలు పాడితే 
కోకిలలు  జోలపాటలు  పాడాయి 
మయూరాలు నృత్యంతో అలరించాయి
తేనెధారలు పెదవిపై కురిసాయి...
పండ్ల రసాలు దప్పిక తీర్చాయి...

మౌని తపం మళ్ళీ  మొదలైంది...
మేనక ఇంద్రుని కొలువు చేరింది...
ఒంటరి శిశువుకు  అన్నీ తానే అయింది...
"కారణజన్మి"కి వనదేవతే  మాతృమూర్తి అయింది...

ఆ పసిపాప ఆక్రందనం... 
మహర్షి కణ్వుని శ్రవణం...
ఒక ప్రేమకావ్యానికి ఆరంభం...
ఒక దేశ చరిత్రకు శ్రీకారం...