04/09/2013

" ఏకవాక్య కవితా విశారద "


సింహాచలం లోని శ్రీ సూర్య కళ్యాణమండపంలో
రోజా మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ వారిచే
 సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన ప్రముఖ సాహితీ వేత్తల సమక్షంలో నాకు

"ఏకవాక్య కవితా విశారద"


అనే బిరుదునిచ్చి సత్కరించిన విషయం మిత్రులందరితో పంచుకుంటున్నాను. 
నేను వ్రాసిన ఏక వాక్య కవితల కవితా సంపుటి "శ్రీ వాక్యం" ను అదే వేదికపై ఆవిష్కరించడం జరిగినది. 
.అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞాంజలి.../\...లతో ...శ్రీ