20/12/2013

|| అవినీతి ||ఏయ్ ఓ కవీ !
అవినీతి ఎక్కడుందో? అని వెదుకులాట మొదలెట్టకు
నీ ఇంట్లోనే మొదలౌతుంది 
నీ చుట్టుపక్కల పెరుగుతుంది
నీతోనే ఉంటోంది .


మీ అబ్బాయికి తక్కువమార్కులోస్తే బోర్డు తలుపు తట్టేడపుడు
మీ అమ్మాయి మెడిసిన్ సీట్ కోసం ఆనందంగా డొనేషన్ కట్టేడపుడు
టాక్సులు ఎగ్గొట్టి దొంగలెక్కలు చూపిస్తూ
నల్లకోటల సామ్రాజ్యానికి పునాదులు వేసుకుంటున్నపుడు
నువ్వేసిన రోడ్డు చిన్నవర్షానికే కొట్టుకుపోయినపుడు
కన్నున్నా కనబడదు.రైల్లో బెర్తు కొనేందుకు డబ్బులు లేనపుడు
నువ్వు చేసిన నేరానికి కట్టాల్సిన కోట్లు నీదగ్గర లేనపుడు
లంచగొండిని నీ దగ్గరున్న సొమ్ముతో కొనలేనపుడు
కంటిముందు వికటాట్టహాసం చేస్తూ భయపెడుతుంది.
కునుకు రానీయకుండా చేస్తుంది.అవినీతి నిర్మూలనపై ఉపన్యాసాలిస్తావు
కథలు వ్రాసేస్తావ్ కవితలు అల్లేస్తావ్
అవినీతి వృక్షం శాఖల వ్యాప్తి చూపించేస్తావ్
కూకటి వేళ్ళతో పీకేయమని సలహాలు ఇచ్చేస్తావ్ ...గొంతెత్తి అరిచేస్తావ్.కలం పక్కన పెట్టేయి
కవి ముసుగు తీసెయ్యి
మంచిమనిషిలో పరకాయ ప్రవేశం చేసెయ్యి
చేతికి మట్టి అంటుతుందని ఆలోచించకు.
ఒక్క వేరునైనా నీ చేత్తో పీకి చూపించెయ్... ...@శ్రీ