18/05/2013

విరహోత్పాతం


నాటా మాట ఉగాది సంచిక-2013 లో ప్రచురించబడిన నా కవిత శ్రీ || విరహోత్పాతం ||

తొలిసారి విన్న నీ పలకరింపు
తీయగా నా చెవిలో
నాదనర్తనం చేస్తూనే ఉంది

తొలిసారి పంపిన నీ ప్రేమ సందేశం
చదివిన కళ్ళు
సిగ్గు పడిన విషయం
తలిచే నా మది...
నిత్యం మంకెనపూలు పూస్తూనే ఉంది.

తొలిసారి నిన్ను చూసిన క్షణం
నా కళ్ళలో మెరిసిన మెరుపు
నా చీకటి మదిని
కాంతివంతం చేస్తూనే ఉంది.

తొలిసారి నీ చేతిని తాకిన క్షణం.
మంచుపూలు సుకుమారంగా
ఎదపై జారిన ఆ అనుభూతి...
గ్రీష్మాన్ని సైతం హేమంతంగా మారుస్తూనే ఉంది.

'నిన్ను' మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నాననే
అందమైన నిజాన్ని విన్న
విప్పారిన కళ్ళు ఆశ్యర్యంగా చూసిన
చూపుల తాకిడి నా ఎదలో సృష్టించిన
తరగల నురుగుల్ని నా మనసు
ముఖానికి రుద్దుకుంటూనే ఉంది.

నా ప్రేమ ఊసుల్ని బిడియంగా విన్న
నీ చెవి లోలకుల కదలిక
గుండె గడియారంలో
వలపు డోలనాలు చేస్తూ,
మనసుని ప్రతి క్షణం ఉల్లాసపరుస్తూనే ఉంది.

నీ చేతి గాజుల్ని సవరించిన
చూపుడువేలుతో
దేనిని తాకినా ఆ సవ్వడినే తలపిస్తూ
వళ్ళంతా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూనే ఉంది.

నీతో కలిసి నడిచిన ప్రతి అడుగు
నీవు లేకుండా కాలు కదపనని
మొరాయిస్తూనే ఉంది.

నీ పెదవెంగిలి చేసిన శీతల పానీయపు గొట్టం
నీదైన జ్ఞాపకాల అలమరలో
ఇంకా భద్రంగానే ఉంది.

నీతో గడిపిన ప్రతి మధుర క్షణం
నీవు లేని చేదు జ్ఞాపకాన్ని సైతం
తీయని తేనియలా మార్చేస్తూనే ఉంది.

మనసుకి ఎంత నచ్చజెప్పుకున్నా,
ఆకలితో ఉన్న అజగరం...
చిక్కిన లేడిని నిదానంగా మింగుతున్నట్లు
నీ వియోగం నన్నుకబళిస్తూనే ఉంది,
విరహ తిమిరం... వలపు వెలుగుని తాగేస్తున్నట్లు
అంతులేని విషాదం
నా ఆనందాన్ని అహరహం అదిమేస్తూనే ఉంది. @శ్రీ.

11/05/2013

(తల్లి) ప్రేమంటే ?
గుక్క పెట్టి ఏడ్చే బిడ్డను 
అక్కున జేర్చుకొనే తల్లి కంట్లోని 
నీటి పొర చెబుతుంది 

వందమందిలో ఉన్నా 
ఆకలితో అల్లాడే పసి పాపకు 
చిరుగుల చీర కప్పి 
స్తన్యమందిస్తూ 
ఆ తల్లి మరిచే సిగ్గు చెబుతుంది 

మండువేసవిలో
ఆటలకి పరుగులెత్తే 
పిల్లడి జేబులో 
తల్లి ఉంచే ఉల్లి చెబుతుంది 

తడిసి వచ్చిన బిడ్డడి 
తల తుడిచి గుండెలపై 
తల్లి వ్రాసే విక్స్ వాసన చెబుతుంది 

బిడ్డకు సూదిమందు వేస్తుంటే 
బాధతో విలవిలలాడుతూ 
ఆ తల్లి మూసుకొనే కన్ను చెబుతుంది 

గడగడలాడించే చలిలో 
బిడ్డ పాదాల వేళ్ళపై 
కంబళి సరిచేసే 
అమ్మ వేళ్ళ వణుకు చెబుతుంది 

తల్లికి తలకొరివి పెట్టేందుకు 
నిప్పుకట్టె పట్టుకొనే బిడ్డ చేయి 
ఎక్కడ కాలుతుందో?
అని మూసిన కన్నుల చాటున 
ఆందోళన పడే నిర్జీవ నేత్రాలను 
అడిగితే  చెబుతుంది                    @శ్రీ