21/10/2012

నిజమైన నీ స్నే'హితుడు'







కిళ్ళీ బడ్డీల దగ్గర 
రోజూ నీతో సిగరెట్టు
తాగేవాడు కాదు  స్నేహితుడు
సిగరెట్టు మానేందుకు 
నికోటేక్స్  పాకెట్టు గిఫ్ట్ 
ఇచ్చేవాడే  స్నేహితుడు....

వారాంతంలో 
బారుల్లో బీరు మగ్గుతో 
చీర్స్ కొట్టేవాడు కాదు  స్నేహితుడు
మద్యం మానమని మెత్తగా  
మందలించే వాడే  స్నేహితుడు...



పేకాటలో డబ్బులోడిపోతుంటే 
అప్పిచ్చేవాడు కాదు స్నేహితుడు... 
నీకోసం ఎదురుచూసే 
పిల్లలతో , ఇల్లాలితో
ఈ సమయాన్ని గడపమంటూ 
సలహా ఇచ్చే వాడే స్నేహితుడు...


పుట్టినరోజులకీ, 
పెళ్లి రోజులకీ ఖరీదైన బహుమతులతో 
హాజరయ్యేవాడు కాదు  స్నేహితుడు...
కష్టకాలంలో 
నీ కన్నీటిని తుడుస్తూ 
నీకు నేనున్నానంటూ 
ఒదార్చేవాడే నీ  స్నేహితుడు...


చెడుమార్గాల్లో నడవమని 
ప్రోత్సహించేవాడు కాదు  స్నేహితుడు..
నీ ఆలోచనలు సన్మార్గం వైపు 
సాగేలా చూసే వాడే స్నేహితుడు...


సెల్ ఫోనులో  రోజూ నాలుగు మాటలు 
మధురంగా మాట్లాడేవాడు కాదు  స్నేహితుడు...
నువ్వు తప్పు చేస్తే  కటువుగా 
చీవాట్లు పెట్టేవాడే  స్నేహితుడు...


నిన్ను నలుగురు మోసే రోజు..
ఆ నలుగురిలో ఒకరైన వాడే నీ స్నేహితుడు...
ఆరోజు  'తన అంతిమయాత్ర'ను  సైతం 
వాయిదా వేసుకొని 
నీముందు వాలిపోయేవాడే
నిజమైన నీ స్నే'హితుడు'...
                                      @శ్రీ ...