16/09/2012

గానామృత సామ్రాజ్ఞి


నీవు గళం విప్పితే...

కోకిలలు సిగ్గు పడతాయి...
ఇంత చక్కని గొంతు 
మాకు లేదెందుకని...

చిలుకలు చిన్న బుచ్చుకుంటాయి 
ఆ పలుకుల  తీయందనం... 
మా సొంతమెందుకు  కాలేదని...

'సరిగమలు' నీ గొంతులో 
కొత్త విన్యాసాలు చేస్తాయి...
శాస్త్రీయ బద్ధమైన నృత్యాలే చేస్తాయి...

తాము వ్రాసిన కీర్తనలు 
సార్థకం అయినందుకు 
ఆనందపడతారు 
అన్నమయ్య,  త్యాగయ్యలు 

ఎన్ని పాపాలు చేసినా 
గంగలో ఒక్క స్నానంతో 
పోయినట్లు...

అర్థం కాని భాషతో...
చెవులు బద్దలయ్యే రణగొణ ధ్వనుల 
సంగీత నేపధ్యంలో 
కర్కశంగా పాడే పాటలు  విన్న చెవులు...

అమృతప్రాయమైన  నీ గానంతో 
పరిశుద్ధమౌతాయి...
తిరిగి మంచి సంగీతం వినేందుకు 
సన్నద్ధమౌతాయి...

(సంగీత సామ్రాజ్ఞి  భారతరత్న ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి సమర్పితం).....@శ్రీ