30/10/2016

|| వింటవి కన్నులు - తెలుగు గజల్ ||రాత్రులలోనే తీయనికలలను కంటవి కన్నులు ప్రేయసి కళలను రెప్పలలోనే దాస్తవి కన్నులు అందాలెన్నో కనబడుతుంటే ఊరకనుండవు చూపుల దొంగల సాయంతోనే దోస్తవి కన్నులు కోరిన నెచ్చెలి రూపును చూస్తే కాంతుల మునుగును వెన్నెలవెలుగుల లేఖలనెన్నో రాస్తవి కన్నులు చెలి అందాలను పొగడాలంటే మాటలు ఎందుకు ? సైగలతోనే వర్ణనలెన్నో చేస్తవి కన్నులు ప్రేమే దేవిగ ఎదురుగ నిలిచిన పూజలు చేయును ఆరాధనతో హారతులెన్నో ఇస్తవి కన్నులు మెత్తని చూపుల తూపులనెన్నో సంధిస్తాయి గుండెను గుచ్చే బాధలముళ్ళను తీస్తవి కన్నులు సరసం చిందే సమయంలోనే ఓ నెలరాజ రెప్పలనల్లిన రెప్పల ఊసులు వింటవి కన్నులు

27/10/2016

|| జాబిలెచట ఉంటుంది - తెలుగు గజల్ ||
నల్లరంగు పూసుకున్న జాబిలెచట ఉంటుంది చీకట్లను తరమలేని పున్నమెచట ఉంటుంది తపిస్తున్న కణాలన్ని కంటబడితె ఊరుకోదు తీరాలను ముద్దాడని కెరటమెచట ఉంటుంది గ్రీష్మమెళ్లిపోగానే మేఘాలను మథిస్తుంది అంకురాన్ని గెలిపించని తొలకరెచట ఉంటుంది ఎంత మధువు తాగిననూ తనివితీరదనుకుంటా పూబాలలపై వాలని తుమ్మెదెచట ఉంటుంది పూర్వభూమిలో చిందే రుధిరానికి భయపడడదు తమస్సుతో పోరాడని ఉదయమెచట ఉంటుంది తనువునొదిలి ఎగిరేందుకు ఎప్పటికీ సిద్ధపడదు మృత్యువు వలలో చిక్కని ప్రాణమెచట ఉంటుంది అల్లుకున్న నెలరాజుని ఏనాడూ నిందించవు వెన్నెలపై మండిపడని తార ఎచట ఉంటుంది

25/10/2016

|| చూడాలి నేస్తమా - తెలుగు గజల్ (అనువాదపు గజల్ ) ||
ప్రముఖ గజల్ కవి , సినీగీతాల రచయిత నిదా ఫాజలీ రచించిన గజల్^ని 
అనువదించే ప్రయత్నం చేసాను. అనువాదంలో స్వేచ్ఛ తీసుకోవడం ఎప్పుడూ తప్పనిసరే. 


ఎండలో మండుతూ మబ్బులో స్నానించి చూడాలి నేస్తమా 
జీవితం ఏమిటో చదువుల్ని తప్పించి చూడాలి  నేస్తమా  

కళ్లుంటె సరిపోదు లోకాన్ని చూడాలి అనుకొనేవారికి 
గుండెచప్పుడులోని చూపుల్ని సారించి చూడాలి నేస్తమా

రాళ్ళలో హృదయాలు మాటాడుతుంటాయి ఒకసారి వినిచూడు 
నీ ఇంటి గోడలకి ఒకటొకటి అతికించి చూడాలి నేస్తమా  

మెరిసేటి తారల్ని చెలి తనువులో తాను నింపింది కాబోలు 
కనులలో వెలిగేటి దీపాల్ని తప్పించి చూడాలి  నేస్తమా

నీలాల నింగిలో నెలరాజు అందడని ఎప్పుడూ అనుకోకు 
కనబడితె చేతుల్ని తనవైపు కదిలించి చూడాలి నేస్తమా    


निदा फाजली की गजल  :

धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो 
जिन्दगी क्या है किताबों को हटाकर देखो 

सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती 
दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो 

पत्थरों में भी जबाँ होती है , दिल होती है 
अपने घर के दर - ओ - दीवार सजाकर देखो 

वो सितारा है चमकने दो यूं ही आँखों में 
क्या जरूरी है उसे जिसम बनाकर देखो 

फासला नज़रों का धोका भी तो हो सकता है 
चाँद जब चमके ज़रा हाथ बढ़ाकर देखो 


|| వాలినట్లు ఉన్నదిలే - తెలుగు గజల్ ||కనులలోన నీ రూపము వాలినట్లు ఉన్నదిలే
కనుపాపలలో వెన్నెల జారినట్లు ఉన్నదిలే

శ్రీచందనభరితమైన నీ ఊపిరి తగిలెనేమొ
శ్వాసలోన మల్లెవీణ మోగినట్లు ఉన్నదిలే

నీ తలపుల బాణాలను ప్రయోగించి చూసాను
విరహమంత నన్నువదిలి పోయినట్లు ఉన్నదిలే

నీ మోవికి మధువెక్కడ దొరికిందో తెలుపలేదు 
పెదవులపై తేనెపూలు పూసినట్లు ఉన్నదిలే

మధురమైన కలలన్నీ రేయంతా కురిసాయి 
రెప్పలపై నెమిలీకతొ  రాసినట్లు ఉన్నదిలే

ముంగురులను పదేపదే సవరిస్తూ ఉంటావు  
మబ్బుచాటు చందమామ చూసినట్లు ఉన్నదిలే 

నీ నవ్వుల మౌక్తికాలు చెదురుతుంటె "నెలరాజా" 
మెరుపులన్ని ఒక్కసారి నవ్వినట్లు ఉన్నదిలే

24/10/2016

|| కావాలి - తెలుగు గజల్ ||వలపుల్ని పంచేటి మనసొకటి కావాలి మధువుల్ని నింపేటి పలుకొకటి కావాలి ఏడురంగులు చూసి ఎన్నాళ్ళు అయినదో వర్ణాల్ని వంచేటి విల్లొకటి కావాలి పుడమిలో కణములకు గొంతెండిపోతోంది మేఘాన్ని చరిచేటి మెరుపొకటి కావాలి దుస్వప్నరాజ్యాన్ని తుడిచిపెట్టేయాలి ప్రియురాల్ని చూపేటి కలయొకటి కావాలి ఎండుటాకుల ధ్వనులు చెవికింపుగా లేవు శిశిరాన్ని తుంచేటి చివురొకటి కావాలి విరహమే రాహువై మదిని కబళిస్తోంది గ్రహణాన్ని మింగేటి వెలుగొకటి కావాలి పూలతో బాటలను నింపాలి "నెలరాజ" ముళ్లన్ని ఏరేటి చేయొకటి కావాలి

|| ఈ నాటికి - తెలుగు గజల్ ||


మరందాల మబ్బు ఒకటి కలగ దొరికె ఈనాటికి 
కనుపాపకు తీపికడలి తరగ దొరికె ఈనాటికి   

ప్రేమగీతి పాడేందుకు యుగాలుగా వెదికాను
పల్లవించు చరణాలే జతగ దొరికె ఈనాటికి
   
మనసుకున్న దాహమంత ఒక్కసారి తీరినది  
చెలిమిలోని మధురిమతో  చెలమ దొరికె ఈనాటికి 

సరసమైన గీతాలను ఒకటొకటే నేర్పుతోంది 
ఇష్టపదులనాలపించు లలన దొరికె ఈనాటికి 

పేరులోని తీయదనం ఇపుడిపుడే తెలుస్తోంది  
నను పిలిచే అందమైన చిలక దొరికె ఈనాటికి

వెన్నెలబాణాలేస్తూ వేధించాడిన్నాళ్ళూ 
నెలరాజుని ఓడించే నెలత దొరికె ఈ నాటికి   
11/10/2016

|| నా మనసును - తెలుగు గజల్ ||ప్రేమజలధి తరగలలో  కలిపినావు  నా మనసును
నురుగుపూల వెన్నెలతో అలికినావు నామనసును 


చూపులతో లడాయీలనెపుడు నేర్చుకున్నావో
తియతీయని ములుకులతో చీల్చినావు  నా మనసును

కబళించే గ్రహణాలకు గ్రహణంలా పట్టినావు 
నిశలంటని పున్నమిలో నిలిపినావు నా మనసును

ఫక్కుమంటు నువు నవ్వితె నక్షత్రపు జల్లులే 
చీకట్లకు దూరంగా జరిపినావు నా మనసును

మదనునడిగి కొత్తకొత్త వ్యూహాలను రచించావు     
అప్సరసలనోడిస్తూ గెలిచినావు నా మనసును 

కనిపిస్తే వేధించక మానదనే తెలుసు నీకు 
విరహానికి దొరకకుండ దాచినావు నా మనసును

వలపునేలు రాణివలే కనిపిస్తూ "నెలరాజా"
బందిపోటు దొంగలాగ దోచినావు నా మనసును 

 

10/10/2016

|| పున్నమిపూలు ... నెలరాజు గజళ్ళు ఆవిష్కరణ ||


" ఆనందానికి అవధులు లేని వేళంటే ఇదే " 

$$ ... కొన్నికొన్నివిషయాలు ఎప్పుడూ కలలోకూడా ఊహించనివే.
నేను తెలుగులో గజళ్ళు వ్రాస్తానని ,ఆ గజళ్ళను ఒక పుస్తకరూపంలో 
ముద్రిస్తానని. ఒక భవ్యమైన వేడుకలో తెలుగు గజల్^కి పట్టాభిషేకం లాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఉత్సవంలో ఆ పుస్తకం ఆవిష్కరించబడుతుందనీ.

$$ ... స్వప్నించని స్వప్నం సాకారమయ్యే ఆరోజు వచ్చేసింది. 

$$ ... ఈ నెల 14వతేదీ (అక్టోబరు 14) సాయంకాలం 05:00 గంటలకు
మాస్ట్రో డాక్టర్ గజల్ శ్రీనివాస్ గారి అద్వితీయమైన 40 వసంతాల గజల్ గమనాన్ని
పురస్కరించుకొని విజయవాడ ఘంటసాల సంగీత కళాశాలలో జరుగుతున్న
కార్యక్రమంలో నా గజళ్ళ పుస్తకం " పున్నమిపూలు ...నెలరాజు గజళ్ళు "
ఎంతోమంది ప్రముఖుల సమక్షంలో ఆవిష్కృతమౌతోందని సహర్షంగా తెలియజేస్తున్నాను. 

ఆత్మీయులైన మిత్రులందరినీ భవ్యమైన ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి 
విజయవంతం చేయాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. 

పుస్తకం : " పున్నమిపూలు "
ఆవిష్కరణ తేదీ : 14 - 10 - 2016.
సమయం : సాయంకాలం 05 :00 గంటలకు
వేదిక : శ్రీమతి గోకరాజు లైలా గంగరాజు కళావేదిక (ఘంటసాల సంగీత కళాశాల)
దుర్గాపురం , బావాజీపేట , విజయవాడ.(ఆంధ్రప్రదేశ్ ) 

https://www.facebook.com/events/1197580390281011/

భవదీయుడు 
ఆర్ వీ ఎస్ ఎస్ శ్రీనివాస్.07/10/2016

|| రాదో మరి - తెలుగు గజల్ ||
సూర్యుడు వెళిపోతుంటే రేయెందుకు రాదో మరి రాత్రి కరిగిపోతుంటే కునుకెందుకు రాదో మరి మనసులోన పొంగుతున్న శోకమంత ఏమైనదొ పొడిబారిన కనులనుండి నీరెందుకు రాదో మరి గుండెగదికి వలపు తోరణాలను కట్టేసాను స్వప్నాలను చూపించిన చెలియెందుకు రాదో మరి ప్రేమికులను ప్రతీక్షణం వేధిస్తూ ఉంటాయి వెన్నెలకీ విరహానికి విసుగెందుకు రాదో మరి బాధలున్న కడలిలోన వేనవేల తూఫానులు తీరానికి నను చేర్చే పడవెందుకు రాదో మరి కదలననే యుగాలన్ని మదికి భారమౌతున్నవి ప్రేమరూపి వరమిచ్చే రోజెందుకు రాదో మరి కాంతులకై నిరీక్షించు వేళలోన "నెలరాజా" చీకట్లకు చూపులపై జాలెందుకు రాదో మరి

03/10/2016

|| వింత కాదు - తెలుగు గజల్ ||

నేలదిగిన చంద్రసుతను చూసినాను వింతకాదు 
వెన్నెలలో నిలువెల్లా మునిగినాను వింతకాదు 

నేలస్పర్శ తెలియని సుకుమారపు పాదాలు తనవి 
బాటపైన వసంతాన్ని జల్లినాను వింతకాదు 

సౌందర్యపు వాహినిలా నా కనులకు కనబడింది 
చూపులన్ని నౌకలుగా చేసినాను  వింతకాదు 

రెప్పలపై చుంబిస్తూ నేనే తన ప్రాణమంది
కలగన్నానేమోనని తలచినాను వింతకాదు 

తలంబ్రాల వేడుకలో తన తలపై జార్చాలి 
నక్షత్రాలెన్నిటినో  తెచ్చినాను వింతకాదు

చందమామ కబురంపెను తనయను చేపట్టమని
పున్నమినే కట్నంగా కోరినాను వింతకాదు

ప్రేమరాణి త్వరలోనే వస్తుందని నెలరాజా
మనసంతా పుప్పొడితో అలికినాను వింతకాదు