31/07/2013

శాకుంతలం-3


నాలుగు వైపులా హోమాగ్నులు 
వేదమంత్రాల ప్రతిధ్వనులు 
ఆజ్యాల సుగంధాలు 
హవిస్సులు అందుకొనే దేవతలు.

మరుమల్లెల సుగంధాలు ఒక ప్రక్క 
విరజాజుల పరిమళాలు వేరొక ప్రక్క 
సంపెంగల సౌరభాల ఆహ్లాదం 
పున్నాగల పలకరింపుల ఆహ్వానం 

అటునిటు పరుగులెత్తే శశకాలు 
చెంగు చెంగున గెంతులేసే హరిణాలు
మయూరాల క్రీంకారాలు 
శుకపికాల కలరవాలు
ఇవే కణ్వుని ఆశ్రమంలోని దృశ్యాలు 

అతిశయించిన సౌందర్యంతో 
ముని కన్నెల మధ్య శకుంతల. 
పారిజాతమాలికలు  సిగలో చేరితే 
మల్లెలదండలు కరమాలలైనాయి.
గరికపూలు గళసీమను కౌగిలించాయి. 
తెల్లచేమంతులు చెవికి భూషణమైనాయి

వనజీవులతో వార్తాలాపాలు
సఖులతో సరదాల ఆటలు
మాధవీలతలతో స్నేహాలు
మొక్కలతో ముచ్చట్లు 
మునులకు సుశ్రూషలు
ఇవే మేనకా విశ్వామిత్రుల తనయ దినచర్యలు