24/08/2012

చంద్ర హాసాల "చంద్ర హాసాలు".వెన్నెల రాత్రుల చిత్రాలు ఇక్కడ ఈ వీడియోలో  చూడండి.

వెన్నెల 

క్షీర సాగరాన్ని
చిలికితే వచ్చిన వెన్న గోళం చిమ్మే 
దివ్య కాంతి పుంజాలు...

రజనీకాంతకు శశికాంతుడు పంపిన 
వెలుగు జిలుగుల 
పాల నురుగుల  జలతారు వలువలు...

ప్రకృతి కన్నె  కప్పుకున్న చీకటి వస్త్రంపై 
వెండి కుంచెతో నెలరాజు 
  వ్రాసుకున్న ప్రేమ లేఖలు...

తారా శశాంకుల సరసాల సయ్యాటలలో 
  విసురుకున్న పారిజాతపు రేకుల తుఫానులు...

నీలి అంబరాన విరిసిన రజత కమలం 
వెదజల్లే శ్వేత ప్రభలు...

పగలంతా తాపంతో,
రాత్రి విరహ తాపంతో...
వేగి వేడెక్కిన 
నిశా సుందరిని చల్లబరిచే
  సోముని శీతల సుధా చంద్రికలు...

చంద్రుని చాటు చేసుకొని 
ప్రేమికులపై కాముడు  సంధించే ధవళ  శృంగార అస్త్రాలు 

నీవు నాచెంత  ఉన్నపుడు నను ముంచెత్తే 
నీ ప్రేమ వెలుగుల పరవళ్ళు...

ఒంటరిగా  నేనున్నపుడు... నన్ను వెంటాడి వేటాడే 
వెండి వేట కొడవళ్ళు.....
గాయం కనపడకుండా  'నా మనసుని' 
కోసే చంద్ర హాసాల "చంద్ర హాసాలు".
ఇది నా 100వ టపా...
వంద టపాలు వ్రాయటం  కొంతమంది బ్లాగర్స్ కి  మంచినీళ్ళ ప్రాయం.
కానీ ఆ సంఖ్య  క్రికెట్లో ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనకి తెలుసు.
అందుకని ఈ వంద సంఖ్యని అందుకున్నందుకు..
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండీ!
నా సంతోషాన్ని నా బ్లాగ్ మిత్రబృందంతో  పంచుకుంటున్నాను...
నా 101 వ టపా చూడటం మర్చిపోవద్దు...
@మీ మిత్రుడు 'శ్రీ'