26/05/2012

మల్లెల మాలిక.....


మండువేసవిలో...
కనువిందు చేసే ధవళ కుసుమాలు...
స్వచ్ఛతకు  ప్రతీకలు,
సుగంధాలకి  నెలవులు,
పరిమళాలకు చిరునామాలు.

పడతుల  నీలికురుల తరగల  మెరిసే 'తెల్లని నురుగులు'...
మదనుడు సంధించిన 'శృంగార అస్త్రాలు.'..

చెలి జడలో శోభిల్లే  'చిరు కాగడాలు'...
మనసుల చెలరేగే కోరికలకు 'ఉత్ప్రేరకాలు'....

కన్నెల కొప్పులకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన  'శ్వేతాభరణాలు'...
తెల్లని పానుపుపై తనువుని నొప్పించని 'వెన్నెల తునకలు'...

చీకటిలో వెలిగే 'వెన్నెల పుష్పాలు'...
మగువల  చిరు కోపాలకు 'దివ్యౌషధులు'....

ఏకాంతంలో...
నీకోసమే ఎదురు చూసే నాకు మాత్రం....
'విరహాగ్ని'ని మరింత   పెంచే 'ఆజ్యపు చుక్కలు'...

                                                                                          


                                                             @శ్రీ