16/11/2013

|| కళ్యాణ తిలకం ||బాసికం కొత్త భాష్యాలెన్నో చెప్తోంది
బాస లేని సంజ్ఞలేవో చేస్తోంది.

నుదుటి తిలకం వరుని సిగ్గుతో తిలకిస్తోంది.
కళ్యాణ ఘడియలకై వేచి చూస్తోంది.

సిగ్గుతో వాలిన కన్నులు
మనసులోని ఆనందాలను దాచే వెలుగుదొన్నెలు.

ముక్కునున్న ముక్కుపుడక శోభ.
నక్షత్రాన్ని సైతం దిక్కరిస్తాననే ధీమా 

నల్లని కురులలో చంద్రవంక

నీలాకాశంలో వెలిగే నెలవంక

సిగలో మల్లెలమాలలు
పరిణయంలో పరిమళాల గుబాళింపులు

తలవంచుకున్న ముగ్ధమోహన రూపం
వరుని మనసులో నిలిచిపోయే వెన్నెల చాపం 

జగదేకసుందరితో కళ్యాణం
వరునికి జగతిని గుప్పెట పట్టినంత సంబరం... ...@శ్రీ

13/11/2013

|| మనదనుకున్న మన మనసే (మనిషే) ||


1.ప్రేమలో పడితే

గాలిలో రెక్కలు లేకుండా తేలడమే.
మనసుని తేనెలో ముంచి తీయడమే
సంద్రంలో ఈత రాకున్నా ముందుకెడుతున్నట్లనిపించడమే

2.ప్రేమ దూరమైతే

కత్తుల వంతెనపై పాదాలు మోపినట్లుంటుంది
నిప్పుల ఉప్పెన తరుముకొస్తున్నట్లనిపిస్తుంది
రెప్పలు మూతపడక నిద్ర దూరమౌన్నట్లుంటుంది

3.దూరమైన ప్రేమను తలుస్తుంటే

దగ్గరైనా దూరమైనా ప్రేమే దైవమని నమ్మాలంటుంది
వియోగం త్వరలో తీరే ఆశ కనబడుతూ ఉంటుంది.
ప్రతి విషయం ధనాత్మకంగానే అనిపిస్తుంది.
ఎడారిలో ఒయాసిస్సుల ఉత్సవమనిపిస్తుంది
నిశీధిలో సిరివెన్నెల నాట్యం కనబడుతుంది
శిశిరంలో వసంతాల వెల్లువనిపిస్తుంది
అన్వేషిస్తున్నది త్వరలోనే దొరికిపోతుందనిపిస్తుంది

4 ప్రేమ బాధిస్తుందా?

ప్రేమకి ఆనందం పంచడమే తెలుసు
ప్రేమకి ప్రేమను అందించడమే తెలుసు
వరుసలో మనవంతు వచ్చేదాకా వేచి ఉండలేకపోవడం...
బాధకి కారణం ప్రేమే అని నిందించడం
బాధించేది మన మనసే ..మనదనుకున్న మన మనిషే... @శ్రీ 

02/11/2013

|| భామలలో భామ ...సత్యభామ ||
పదునాలుగు లోకాలలో లేని సౌందర్యనారి. 
రాజసం ఉట్టిపడే రాకుమారి
పూలకి సౌకుమార్యం నేర్పే సుకుమారి.
మాధవునికి అత్యంత ప్రియమైన దేవేరి.


భక్తిలో రుక్మిణికి తీసిపోదు
ప్రేమలో రాధకి పోటీదారు.
క్రిష్ణుని చేతిలో శృతి కావాలనుకొనే రతనాల వీణ
కన్నయ్యని కొంగున కట్టుకొని వెంటతిప్పుకున్న నెరజాణ
అలుకకే అలుకలు నేర్పిస్తుంది.
అనంగరంగంలో అ రతీదేవిని తలపిస్తుంది.

అస్త్రశస్త్ర విలువిద్యా కౌశలం ఆమెకి అదనపు బలం
అందుకే...పదారువేల ఎనమండుగురిలో సత్య స్థానం ప్రత్యేకం.

యుద్ధానికి సై అన్న సత్యభామ జగానికి చండిక
నరకుని దృష్టిలో కాళిక
కన్నయ్యకి మాత్రం కర్పూరకళిక.

నరకునిపై నిప్పులు కక్కిన కన్నులు
కన్నయ్య వైపు మధ్య మధ్య ప్రేమగా చూసే వెన్నెలదొన్నలు
విల్లెత్తిన రౌద్రరూపం
నరకునికి కాలుని పాశం.
మాధవునికి మాత్రం ధనువు పట్టిన శృంగార చాపం.

సాత్రాజితి శౌర్యం ముందు
నరకుని క్రౌర్యం తల దించుకుంది
కృష్ణునితో కలిసి లోకకంటకుని సంహారంలో
సత్యభామ తన పాత్ర విజయవంతంగా పోషించింది ...@శ్రీ