25/12/2013

|| నవరత్నాల మాలిక ||
నీ వలపుచినుకు నామదిలో కురిసి మారేది
'మౌక్తికం'గానే.

నా కెమ్మోవి మధురసుధాతరంగాలు చేరేవి
నీ 'పగడపు' దీవినే...

అన్యులకి మాత్రం అభేద్యమైన 'వజ్రమే'!
నీకు మాత్రం సులభసాధ్యమైన నా మనసు.

మెరిసే 'కెంపు'లే
తాంబూలపు తమ్మి తాకిన చక్కర మోవి సొంపులు.

రాళ్ళలో వెదుకుతారు 'రత్నం'కోసం
నా అన్వేషణ...వన్నెల కన్నెలలోని కొంగొత్త చిన్నెలున్న నీకోసమే

నా ప్రేమ సతతహరితమే
నీకర్పించినది నా మానస'మరకతమే'.

నా రూపాన్ని వేయి ఇంద్రచాపాలు చేసేది
నీ కనుపాపల ఇంద్ర'నీలమే'.

నీ మేనికాంతితో పోటీ పడుతూ...
ఎప్పుడూ ఓడిపోయేది _కనక'పుష్యరాగమే'

'గోమేధిక' దర్పణంలోనే కనిపించింది
భవిత నీతోనేనని.... నీవెప్పుడూ నాలోనేనని... ...@శ్రీ 

22/12/2013

|| రత్నసాగరుడు...యాచకుడే ||
తెలితరగల నురుగులకి 
నీ చిరునవ్వుల అందాన్నిస్తే...
తీరాన్ని తాకే అలలకదలికలకు 
నీ నుదిటిని తాకే ముంగురుల సౌందర్యాన్నిచ్చావు.

ఒడ్డున దొరికే ఆల్చిప్పలకి
నీ సోగకళ్ళ సొగసులనిస్తే...
రవికాంతులపేర్లతో మెరిసే జలాలకి
చూపుల మిలమిలలనిచ్చావు.

అరుదైన దేవశంఖాలకు
నీ కంఠపు ఆకారాన్నిస్తే...
కదిలే మీనాలకు
నీ కనుపాపల చంచాలత్వాన్నిచ్చావు.

సాగరగర్భాన దొరికే మౌక్తికాలకు
నీ మాటల మెరుపులనిస్తే...
పగడాల దీవులకు
నీ పెదవుల అరుణాన్నిచ్చావు.

నీటిమొక్కలనల్లుకునే హరితలతలకు
నీ మేని ఒంపులనిస్తే...
ఎగసిపడే కెరటాలకు
మిడిసిపడే నీ యవ్వనాన్నిచ్చావు.

అనంతమైన సైకతరేణువులకి
నీ ఒంటినలుగుల నక్షత్రాలనిస్తే
నిశ్చలమైన తీరానికి
నీ ముఖంలోని ప్రశాంతతనిచ్చావు.

నిజానికి అన్ని దానాలకి...
నీ ముందు దోసిలొగ్గే “యాచకుడే”
సర్వ సంపదలను తనలో దాచుకున్న ఆ “రత్నసాగరుడు”. ...@శ్రీ

20/12/2013

|| అవినీతి ||ఏయ్ ఓ కవీ !
అవినీతి ఎక్కడుందో? అని వెదుకులాట మొదలెట్టకు
నీ ఇంట్లోనే మొదలౌతుంది 
నీ చుట్టుపక్కల పెరుగుతుంది
నీతోనే ఉంటోంది .


మీ అబ్బాయికి తక్కువమార్కులోస్తే బోర్డు తలుపు తట్టేడపుడు
మీ అమ్మాయి మెడిసిన్ సీట్ కోసం ఆనందంగా డొనేషన్ కట్టేడపుడు
టాక్సులు ఎగ్గొట్టి దొంగలెక్కలు చూపిస్తూ
నల్లకోటల సామ్రాజ్యానికి పునాదులు వేసుకుంటున్నపుడు
నువ్వేసిన రోడ్డు చిన్నవర్షానికే కొట్టుకుపోయినపుడు
కన్నున్నా కనబడదు.రైల్లో బెర్తు కొనేందుకు డబ్బులు లేనపుడు
నువ్వు చేసిన నేరానికి కట్టాల్సిన కోట్లు నీదగ్గర లేనపుడు
లంచగొండిని నీ దగ్గరున్న సొమ్ముతో కొనలేనపుడు
కంటిముందు వికటాట్టహాసం చేస్తూ భయపెడుతుంది.
కునుకు రానీయకుండా చేస్తుంది.అవినీతి నిర్మూలనపై ఉపన్యాసాలిస్తావు
కథలు వ్రాసేస్తావ్ కవితలు అల్లేస్తావ్
అవినీతి వృక్షం శాఖల వ్యాప్తి చూపించేస్తావ్
కూకటి వేళ్ళతో పీకేయమని సలహాలు ఇచ్చేస్తావ్ ...గొంతెత్తి అరిచేస్తావ్.కలం పక్కన పెట్టేయి
కవి ముసుగు తీసెయ్యి
మంచిమనిషిలో పరకాయ ప్రవేశం చేసెయ్యి
చేతికి మట్టి అంటుతుందని ఆలోచించకు.
ఒక్క వేరునైనా నీ చేత్తో పీకి చూపించెయ్... ...@శ్రీ 

04/12/2013

||హిమాలయం ||
మనసు దోచే మానస సరోవరం
మంచు కొండల్లో దాగున్న అద్భుత జలసౌందర్యం

పోతపోసిన వెండి కొండల బారులు 
మంచుపూల సెహరాతో దోబూచులాడే ఉత్తుంగ శృంగాలు

భువిలో వెలిసిన సతతహరిత నందనాలు
దేవదారు వనాలతో శోభిల్లే రజతసానువులు 

శిశిరంలో  తుషారసుమాల అభిషేక దృశ్యాలు
హిమవన్నగాల సౌందర్యాన్ని పెంచే ముత్యాల హారాలు.

శిఖరాలను పలకరించే మేఘమాలలు 
రవికాంతులని అడ్డుకొనే ముత్యాల గొడుగులు 

ప్రకృతి నిర్మించిన రజతమయమైన శిఖరాలు
అంబరాన్ని చుంబించే వెలుగుపూతల పర్వతపంక్తులు

వేవేల హిమానీనదాల ప్రవాహాల గలగలలు
ఉమామహేశుల లాస్య తాండవాలకి సహజమృదంగాల తాళాలు

ప్రవరాఖ్యుని పసరుపూతలు కరిగిన చోటు
హిమవత్పుత్రిక ఘోరతపమాచారించిన చోటు

గౌరీశంకరులు పరిణయమాడిన కళ్యాణ వేదిక
హిమాలయాన్ని మించిన పుణ్యస్థలం మరోచోట లేదిక.    ...@శ్రీ 04/12/2013

03/12/2013

వేట


చెంగుచెంగున దూకే లేడి కూనలు.
పొంచి చూస్తున్న శార్దూలాల వాడిచూపులు.
కొమ్మలపై చిరుతల మాటు.
దుప్పులకి తలపెడుతూ  చేటు.
విషసర్పాల బుసబుసలు.
అడవి నెమళ్ళ క్రీంకారాలు.
ఘీంకరించే మత్తేభాల గుంపు ఒక వైపు.
అదను కోసం చూసే కొదమ సింహాలు మరొక వైపు.
రథ చక్రాల ధూళి కప్పేస్తోంది వనాన్ని 
గుర్రాల గిట్టల చప్పుడు ప్రతిధనిస్తోంది అడవంతా 

మొదలైంది దుష్యంతుని  మృగయా వినోదం
వాడి బాణాల ప్రయోగం...
పరుగెత్తే  మృగాలే ఆతని లక్ష్యం 
ప్రతి బాణం లక్ష్యం భేదించేదే.
ప్రతి శరం గురి తప్పనిదే..

వనమంతా కోలాహలం.
మృగాలన్నీ కకావికలం.
దారి తప్పింది  నరేంద్రుని రథం.
చేరింది కణ్వుని ఆశ్రమం.

భూపతి కళ్ళకి   అద్భుత సౌందర్యాల సందర్శనం 
అసంకల్పితంగానే చేసాయి చూపులు వందనం.
తొలిచూపులోనే ఇరువురి మనసులో  ప్రేమాంకురం.
జరగబోయే గాంధర్వ వివాహానికి అదే వేసింది బీజం.