14/08/2013

తొలకరి విరిఝరి.

చినుకు శరాలెలా గుప్పిస్తున్నాడో ఆ ఇంద్రుడు
మేఘాల విల్లుతో.
చినుకుబాణాలు ఎలా వదులుతున్నాడో
మెరుపు నారి సారిస్తూ.
చినుకుల శరసంధానం చేసే ఇంద్రుని ధనుష్టంకారం
ఉరుమై తరుముతుంటే,
నీటియజ్ఞం మొదలెట్టింది ధరణి వరుణుని జలయంత్రాల సాయంతో.

మేఘం ...చినుకుపూలతో పలకరించి పోతూ ఉంటుంది
వేడెక్కిన గిరులకి ఆ'విరులిస్తూ'.
చినుకులనెలా చిమ్ముతోందో వానమేఘం
వసుంధర అందాలను బహిర్గతం చేస్తూ.
చినుకులు నేల చేరేందుకు
దారి చూపే కాంతిమార్గమనిపిస్తోంది ఆ విద్యుల్లత.

ఆకాశం ఆరేసిన ఏడువారాల కోకలనెలా తడిపేస్తోందో
ఆ తుంటరి మేఘం.
మేఘుని నీటితుపాకి కాల్పుల అభ్యాసం
తొలకరిలోనే.
మేఘుని జల(అ)నియంత్రణలు
పుడమి కట్టిన పచ్చనిచీరను తడుపుతూ.

తొలకరి అలవోకగా అల్లేస్తూ ఉంటుంది
నీటితివాచీలను...చినుకు దారాలతో.
చిందేస్తూ చినుకుల చిన్నది
మేఘ తాళాలకి ధీటుగా.

ఎక్కడ నేర్చిందో ఆ కొండ
చినుకుచుక్కలని క్షీరధారలుగా మార్చే విద్య.
చినుకు పలకరిస్తే చాలు
సిగ్గుతో పరుగందుకుంటుంది సెలయేరు.
వానకారులో ధరణి కోసం తెల్లకోకలంపుతూనే
ఉంటాడు ఆ పర్వతుడు. ....                                @శ్రీ