27/09/2012

ఆగంతకుని సంసారం...


ఇది ఓ 3 దశకాల క్రిందటి మాట...
మీతో పంచుకుంటున్నా ఈ పూట...

నాన్నతో ఓ  ఆగంతకుని పరిచయం...
అయింది ఆయనకు అతనిలో ఏదో  ప్రియం...
వెంటనే చేసారు ఆహ్వానం...
మా ఇంట్లోనే పెట్టించాము మకాం...


అమ్మ నాన్న చెప్పేవారు మంచి చెడుల మధ్య భేదం...
ఆగంతకునిదంతా  వేరే మార్గం...
ఆకట్టుకోవడం అతని నైజం....
సాహసాలు..కథలు...కావ్యాలు...హాస్యాలు అతని సొంతం..
అవి చెప్పడంలోనూ అందె వేసిన హస్తం...

ఒకోసారి నవ్విస్తాడు..ఒకోసారి ఏడ్పిస్తాడు..
మాటలాపడు...నిద్రపోడు...
నా మీదే  అమ్మ నాన్నల  ప్రతాపం...
చూస్తూనే ఉన్నా... అతనిపై  ఇవేవీ చెల్లకపోవడం...

ఇంటికి ఎవర్నీ రానిచ్చేవాడు కాడు,
వచ్చినవాళ్ళతో సరిగా మాట్లాడనిచ్చేవాడు కాడు,
మమ్మల్ని ఎక్కడికీ కదలనిచ్చేవాడు కాడు.
అయినా నాన్న అతన్ని ఏమి అనేవారు కాదు...

మద్యం అపుడపుడు తాగమని ప్రోత్సహించేవాడు...
సిగరెట్లు బాగుంటాయని చెప్పేవాడు...
అశ్లీలమైనవి కూడా బాహాటంగా చర్చించడం మొదలెట్టాడు...

మామీద నెమ్మదిగా అతని ప్రభావం పడింది...
స్నేహితులు ఇంటికి రావడం తగ్గింది...
బంధువులు రావడం కూడా తగ్గింది...

చాలా కాలం గడిచిపోయింది...
మాపై అతని మాటల ప్రభావం తగ్గిపోయింది...
అతని పలకరింపులు వినడం కూడా మానేసాం...
ఓ మూలన అతనికి స్థలం కేటాయించాం...

మేమతన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం...
అయినా పెళ్లి చేసుకున్నాడు...పిల్లల్ని కన్నాడు...
వాళ్ళని మామీద వదిలేసాడు....
తాను మాత్రం నిశ్చింతగా నిద్ర పోతున్నాడు....  :-) ... :-)

 (ఈ 'టపా'కి నా మిత్రుడు ఫార్వర్డ్  చేసి పంపిన ఓ ఇంగ్లీష్ మెయిల్ ఆధారం)