07/03/2013

శాకుంతలం 1||మేనకా విశ్వామిత్రం ||...శాకుంతలం 1

నిప్పులు చెరిగే ఎండ
మౌనిపై మంచులా కురిసింది.
హోరున కురిసే వర్షం
చల్లని విరిజల్లుగా మారింది
గడగడలాడించే చలి
వెచ్చని కంబళిలా కప్పింది.

క్రూర మృగాలు
సాధు జంతువులై
తాపసి ముందు మోకరిల్లాయి.
విషసర్పాలు
అమృతం చిమ్మాయి.

ప్రకృతి ఆతని ఆధీనమైంది.
ఘోరతపానికి జోహారులంది.
ఆ క్రోధ వీక్షణానికి
ఐరావతం వెనుదిరిగింది.
వజ్రాయుధం సైతం వణికి పోయింది


నింగి నుండి
ఓ విద్యుల్లత  పృథ్విని రాలింది.
తపం తాపమైంది.
కమండలం దూరమైంది.
దర్భాసనం పూల పానుపైంది.
తాపసి మనసు.
అద్భుత  సౌందర్యానికి
దాసోహమంది.
తపమాచరించిన పెదవి
ఆమె మెడవంపులో తలదాచుకుంది.
జప మాలను తిప్పే చేయి
నిమ్నోన్నతాలను సవరించింది.
ప్రకృతి స్తంభించింది
విశ్వామిత్రం మేనకలో మమేకమైంది...@శ్రీ