08/04/2012

రాధ 'ప్రశ్న''రుక్మిణి ' భక్తికి మెచ్చి ఆమెని  వరించానన్నావు....
'సత్యభామ'ను శమంతకమణితో  స్వీకరించానన్నావు..


'జాంబవతి'ని ఆమె తండ్రి  నీకు సమర్పించిన కానుక అన్నావు...
'కాళింది'ని విష్ణుప్రేమవల్ల చేపట్టానన్నావు....


'మిత్రవింద' నిన్ను  స్వయంవరంలో వరించిందన్నావు... 
'నాగ్నజితి'ని  పోటీలో దక్కించుకున్నానన్నావు ... 


'భద్ర 'నిన్ను ప్రేమతో గెలుచుకుందన్నావు...
'లక్ష్మణ'ను నీ విలువిద్యా కౌశలంతో చేజిక్కించుకున్నానన్నావు...


నాలో అందం,భక్తి, ప్రేమ...
అన్నీ ఉన్నా నన్నెందుకు పెళ్ళాడలేదని అడిగితే...
"పెళ్ళికి ఇద్దరు వ్యక్తులు కావాలి కదా!"అంటావు !!!!!.........
                                                
                                                                              @శ్రీ .

.