20/09/2016

|| శాంతికపోతాలెపుడూ ఎగురుతూనె ఉండాలీ - తెలుగు గజల్ ||శాంతికపోతాలెపుడూ ఎగురుతూనె ఉండాలీ  
వైరులు పన్నిన వలలను తెంచుతూనె ఉండాలీ 

తెగువను చూపాలంటే చల్లదనం పనికిరాదు 
వీరుల రక్తము ఎపుడూ మరుగుతూనె ఉండాలీ 

పదికి బదులు వేయి తలలు నరికి తెచ్చి చూపాలీ 
యోధులలో పౌరుషాగ్ని రగులుతూనె ఉండాలీ  

సూచీముఖ వ్యూహంతో మున్ముందుకి సాగాలీ 
ప్రత్యర్ధుల దళాలన్ని చీల్చుతూనె ఉండాలీ 

కంచెదాటి ఒక్క అడుగు దేశంలో పడకూడదు
హద్దునుండి శత్రువులను తరుముతూనె ఉండాలీ

నిప్పులుకక్కే క్షిపణిగ ఒక్కొక్కడు మారాలీ 
యుద్ధంలో పగవారిని కూల్చుతూనె ఉండాలీ 

విజయోత్సాహం నిండిన కనులలోన "నెలరాజా"
దేశభక్తి పొంగిపొంగి పొర్లుతూనె ఉండాలీ  

|| నాపాక్ ఇరాదోంకా రక్షా (సమర్ధన్) కరనే వాలే .... ||దేశభక్తి మీకూ ఉండాలి
మాకు ఉన్నట్లే ...
మా దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు ఉన్నట్లే ...

ఆయుధాలు మీకూ ఉండాలి 
దాడి చేస్తే తిప్పికొట్టడానికి...
శత్రువులని హతమార్చడానికి

యుద్ధనీతి అనేది మీకూ తెలియాలి 
నిద్రిస్తున్న వారిమీద కత్తిదూయకూడదని
అమానుషంగా వాళ్ళ పీకలు కోయకూడదని

మీకూ కొన్ని నిజాలు తెలియాలి
ముఖాముఖీ తలపడితే 
నీ దేశం ఓ బూడిదకుప్పగా మారిపోతుందనీ 
"నాపాక్ ఇరాదోంకా దేశ్" సర్వనాశనమైపోతుందనీ.

నువ్వు నీ నేతలూ తెలుసుకోవాలి 
శాంతికాముకత్వంతో ఉన్నప్పటికీ
మా దేశపు రక్షకులు ఆయుధం పడితే 
శత్రువుని నరకానికి పంపిగానీ వదలరనీ
ఒక్కొక్కడూ నిప్పులుగక్కే  ఓ గైడెడ్ మిస్సైల్^తో సమానమని
శత్రువుల గుండెల్ని చీల్చే కరవాలంతో సమానమని

ఈరోజునుంచీ భయపడడం నేర్చుకో... 
18మంది పోతేనే 18 అక్షౌహిణులకంటే
 బలమైన సేనాబలం యుద్ధానికి సంసిద్ధమైతే .... 
నరికిన ఒక్కో తలకూ బదులుగా వేయి తలలే తెగుతాయో ?
ఒక్కొక్కరికి ఒకో లక్ష చొప్పున 
యుద్ధభూమిలో ప్రాణాలు వదులుతారో ?

ప్రేమకు బదులు ప్రేమను ఇచ్చే దేశంలోని
 ప్రజలంతా నపుంసకులనుకుకోకు
ఒక్కసారి అంతా కలిసి పిడికిలి బిగిస్తే...
నేలకూలిన నీ దేశపు సైనికులకు 
సమాధులు కట్టడానికి చందాలు వసూలు చేసుకోవాలి.