27/07/2012

ఏమిటి నీ గొప్ప కృష్ణా???


పూతనను చంపుట గొప్పకాదు కృష్ణా!
నాలోని  కామ రక్కసిని చంపి చూపవయ్యా!

బండిని  కూల్చుట ఏమి గొప్ప గోవిందా!
నా బాధ్యతల బండిని మోసి చూపవయ్యా!

సుడిగాలిని చుట్టేసానని గర్వం ఎందుకు గదాధరా!
మోహపు దారినుంచి నాదారి మళ్ళించి  చూపవయ్యా!

లేగదూడను చంపి పొగడ్తలందుకోవడం  కాదు ముకుందా!
నాలోని క్రోధగుణాన్ని అణగార్చి  చూపవయ్యా!

కొండచిలువను చీల్చడం ఏమి ప్రతాపం పురుషోత్తమా!
నాలోని లోభగుణాన్ని చీల్చి చూపవయ్యా!

ఖరాన్ని చంపడం ఏమంత పెద్ద పని పంకజనాభా!
నాలోని మదాన్ని దునుమాడి చూపవయ్యా!

బకాన్ని సంహరించడం బాలుర పని భక్తరక్షకా!
నాలోన్ని మాత్సర్యాన్ని తెగనరికి చూపవయ్యా!

కాళీయునిపై నాట్యం చేయుట బ్రహ్మవిద్య కాదు బ్రహ్మాండ నాయకా!
నాలోని  పాపాలఫణిని పాతాళానికి తొక్కి చూపవయ్యా!

మద్దిచెట్లను కూల్చడానికి నీకు రోలు సాయపడింది మురారీ!
నాలో పెరిగిన అహంకారాన్ని ఎలా కూలుస్తావో చెప్పవయ్యా!

కుబ్జకున్న వక్రాలు తీసావేమోగాని కౌస్తుభధరా!
నా వక్రబుద్ధిని సరి చేసి చూపవేమయ్యా!

ఎద్దుని చంపి ఎదురులేదని గర్వించకు  గరుడధ్వజా!
నాకెదురు లేదనే  గర్వాన్ని  అణచి చూపవయ్యా!

అశ్వాన్ని చంపి వీరత్వాన్ని చూపకు వనమాలీ!
ఇలా నిన్ను ప్రశ్నించే నా అల్పత్వాన్ని క్షమించి చూపవయ్యా!                                                               


23/07/2012

బృందావనం
కోమలితో కోలాటాలు...
సరసిజతో సల్లాపాలు...
మందాకినితో మదన క్రీడలు...
జలజాక్షితో జలక్రీడలు...

పద్మాక్షితో పూబంతులాట...
పావనితో పాచికలాట...
వయ్యారితో ఒప్పులకుప్పలు...
చంద్రముఖితో చెమ్మచెక్కలు...

హాసినితో పరిహాసాలు..
దామినితో దాగుడుమూతలు...
ఊర్వశితో ఉయ్యాలాటలు 
గీతికతో గానలహరులు...
నందినితో నౌకా విహారాలు...
వనజతో వన విహారాలు...

ఓ లలన బుగ్గల సిగ్గులు చిదుముతూ ఒక చోట...
ఓ చంచల  చెంగు లాగుతూ వేరొక చోట...
ముద్దులు దొంగిలిస్తూ ఒకచోట...
ఆలింగన సుఖమిస్తూ మరొక చోట...
అలుక తీరుస్తూ ఒక చోట...
కొప్పున పూలచెండు పెడుతూ వేరొకచోట..

మాలినితో మణిమండపంలో...
సారణితో సైకత వేదికలపై...
కౌముదితో  క్రీడాపర్వతాలపై...
లహరితో లతా మండపాలపై...

ఇటు చూస్తే...కృష్ణుడు...
అటుచూస్తే కృష్ణుడు....
సర్వం కృష్ణ మయం..
బృందావనం... సరస సల్లాపాల కేళీవనం..
మురళీరవాల మోహన సంగీత మయం....

అందరికీ ఒక్కరు...ఒక్కరికీ అందరుగా కనిపించే దృశ్యం...
మాయలమారి మాయా వినోదం...
పదహారు వేలమంది కృష్ణుల సందర్శనం...
అపురూపం...అద్భుతం...అనిర్వచనీయం....19/07/2012

వెన్నచుక్కనే అద్దాలి నీకు....


కన్నయ్యకి గాలి సోకిందో ఏమో!
ఇరుగు పొరుగు వారి దృష్టి పడిందో?
లేక నా దిష్టే తగిలిందో?

బంతి విసిరితే చేతితో పట్టడం మాని
వింత శబ్దాలు చేస్తూ
మూతితో కింద పడకుండ
ఆడుతుంటావు... 

సంధ్యవేళ అయితే చాలు...
సింహంలా గర్జిస్తూ...
చేతులు పంజాల్లా విప్పుతుంటావు...

విప్రబాలకులు కనిపిస్తే చాలు...
మూడు  వేళ్ళు  చూపిస్తూ
పెద్ద పెద్ద అంగలేస్తుంటావు

రాజుల కథలు చెప్తుంటే...
ఏదీ నా పరశువు అంటూ...
వెదుకుతుంటావు  ఇల్లంతా...

రామా లాలీ! అంటూ జోల పాడుతుంటే...
హా లక్ష్మణా! హా సీతా! అంటూ
విల్లెక్కడ అని అడుగుతుంటావు...

రోజూ బలరామునికి పెట్టే 
నల్లని చుక్కే దిష్టి తగలకుండా 
పెడుతున్నాను కదా!
రేపటినుంచి అందరూ చూసేలా 
వెన్నచుక్కనే అద్దాలి నీకు.... 


15/07/2012

యశోద మనసు.ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో...
ఎన్ని  నోముల ఫలమో....
నాకడుపు పండి 
నా ఒడి నిండినది నీ రాకతో...

కరిమబ్బు ఎపుడూ అందంగా అగుపించలేదు...
నీల మేఘంలా నీవు నాకు కనిపించనంత వరకూ...

నల్లని వర్ణంలో సౌందర్యం కానలేకపోయాను....
ఇంద్రనీలమణిలా ప్రకాశించే నిన్ను చూసేంతవరకూ...

నల్లకలువలలోని  ఎర్రదనం తెలియదు నాకు...
నీ కలువరేకుల నయన సందర్శనం అయ్యేదాకా...

కదంబ పూల అందం ఎప్పుడో తెలిసిందో చెప్పనా?
నీ కర్ణాలకి ఆభరణాలైనపుడే....

గుండెలపై  నీపాద తాడనం నొప్పి ఎందుకు పుట్టించదా?
అని చూస్తే అపుడుకదా నా కంట పడినాయి..
సుతిమెత్తని నీ చరణారవిందాలు..


నందుని  యింట  విరిసిన ఆనందాల 'హరి'విల్లువి నీవు...
యదువంశనందనంలో వికసించిన పారిజాతానివి నీవు...
నా కంటి వెలుగువి నీవు...
మా ఇంటి వేలుపు నీవు......
నీవు బాలునిలా  కాదు లోకపాలకుడిలా  అనిపిస్తావు నాకు..
అందుకే చేయి చాచి అర్ధిస్తున్నాను  కృష్ణా!
ప్రతి జన్మకీ నీ తల్లినయ్యే ఒక్క వరమూ నాకు ప్రసాదించవూ?


10/07/2012

శ్రీకృష్ణ జననం

తమ కళ్ళముందే..
ఆరుగురు శిశువులను
కంసుని కర్కశ ఖడ్గం బలితీసుకోగా......
సప్తమ గర్భం విచ్చిన్నం కాగా...

అష్టమ గర్భంతో దేవకి...
కోటి ఆశలతో వసుదేవుడు...
ఈ సారి జన్మించే శిశువు 
కంసుని పాలిటి మృత్యువు కావాలని ప్రార్థిస్తూ 
ఎదురు చూసే సమయంలో....

శ్రావణ బహుళ అష్టమి...
అర్ధరాత్రి...
చెరసాలలో...
సప్తఋషుల  మంత్రపఠనం వినిపిస్తుండగా...
వేదనాదాలు ప్రతిధ్వనిస్తుండగా...
దేవతలు సుమవర్షం కురిపిస్తుండగా...
గంధర్వులు గానం చేస్తుండగా...
అప్సరాంగనలు   నాట్యం చేస్తుండగా...

కనులు మిరిమిట్లు గొలిపే దివ్య ప్రభలతో...
ఒక ఇంద్రనీలమణి
ఉద్భవించినట్లుగా,....  
విద్యుల్లతలతో  మెరుస్తూ
ఒక నీలమేఘం...
నింగి నుండి నేలను వ్రాలినట్లుగా...

నల్లని పూర్ణచంద్రునికి 
నెలవంక అద్దినట్లుండే చిరునవ్వుల మోముతో...
అరవింద దళాయతాక్షుని  జననం...

దుష్ట శిక్షణకు...శిష్ట రక్షణకు నడుము  బిగించి 
శ్రీ మహా విష్ణువు ఎత్తిన అవతారం...
అదే....శ్రీ కృష్ణావతారం........ 

(శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజు నాటికి ఆయనకిష్టమైన అష్టమ సంఖ్యలో కవితాసుమాలను  సమర్పించుకుందామనే   ప్రయత్నంలో...
 మొదటి కవితను సమర్పిస్తున్నాను మీ ముందు...@శ్రీ )

06/07/2012

నా చెవిలో...నా పేరే...తొలికోడి కూత...
అలారం మోత...
పాలవాడి కేక...
పేపరువాడి అరుపు...
ఏవీ వినిపించటం లేదు.

కాలింగ్ బెల్ సౌండు...
కుక్కర్ విజిల్...
మైక్రోవేవ్ బీప్...
వాషింగ్ మెషిన్ టైమరు శబ్దం...
అసలు తెలియడం లేదు...

అనుక్షణం నా చెవిలో 
నా పేరే..మాటిమాటికీ వినిపిస్తోంది...
ఎందుకో తెలియటం లేదు...
ఈ వింత సమస్యకి పరిష్కారం దొరకడం లేదు...

డాక్టర్ టెస్టులన్నాడు...
స్కేనింగులన్నాడు...
అరకు వేసాడు...
చెవి క్లీన్ చేసాడు...
వైద్యులందరిదీ ఇదే వైద్యం...
బోలెడు ఫీజు అయింది వారికి నైవేద్యం...
అయినా ఫలితం శూన్యం...

నీకు చెప్తే గేలిచేస్తావేమోనని భయం...
నాలో చేసుకున్నాను అంతర్మథనం...
తెలిసింది దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం...
చెప్పేస్తా విను సాంతం....


పెళ్లి అయినప్పటి నుండి 
ప్రతిరాత్రి నాకిష్టమైన నీ గుండెలనే
తలదిండుగా చేసుకొని పడుకుంటుంటే,


నీ హృదయస్పందనల నేపథ్య సంగీతంతో,
నీ గుండెలోతుల్లోనుంచి
నిముషానికి 72 సార్లు
నా పేరే నా చెవికి మధురంగా వినిపిస్తుంటే,

నిద్ర లేచాక కూడా అదే పేరు 
చెవిలో పదే పదే  తీయగా ప్రతిధ్వనిస్తుంటే,
......
మరో శబ్దం నా చెవినెలా చేరుతుంది చెప్పు???