31/10/2012

తీయని తెలుగుసహ్యాద్రి గిరులలో ప్రతిధ్వనించేది  తెలుగు.
తిమ్మమ్మ మర్రిమాను నీడలో సేద తీరేది తెలుగు.

శ్రీ వేంకటేశుని  గానామృతంలో తడిసేది తెలుగు.
పావన గోదావరి వేదనాదాలలో ఎగసేది తెలుగు.

అమరావతి కథలలో మెరిసేది తెలుగు.
భాగ్యనగరంలో భాసించేది తెలుగు.

కాకతీయుల కాలంలో కాకలు తీరింది తెలుగు.
భీమకవి పాండిత్యంలో ప్రకాశించింది తెలుగు.

నేలకొండపల్లి శాంతి స్తూపాలలో దాగింది తెలుగు.
రామదాసు కీర్తనల్లో ప్రాణం పోసుకుంది తెలుగు.

కృష్ణమ్మ పరవళ్ళలో పరవశించేది తెలుగు.
సిద్దేంద్రయోగి నృత్యంతో పదం కలిపింది తెలుగు 

శ్రీశైల క్షేత్రంలో జ్యోతిర్మయమయ్యేది  తెలుగు.
నల్లమల  కోకిల నోట మధుర గీతమయ్యింది తెలుగు...

నీలిగిరుల సౌందర్యాన్ని తనలో దాచుకుంది తెలుగు.
'బాసర భారతి'కి అక్షర నీరాజనమిచ్చింది తెలుగు...

మొల్ల రామాయణంలో మల్లియలై పరిమళించింది తెలుగు.
మంజీర నాదాలలో అడుగు కలిపి నర్తించింది తెలుగు 

త్యాగయ్య గొంతులో సరిగమలు పాడింది  తెలుగు.
కవిత్రయం కావ్యంలో కమనీయమైంది  తెలుగు 

నాగావళీ తీరాన నాట్యమాడింది  తెలుగు.
ఘంటసాల గళంతో  గొంతు కలిపింది తెలుగు.

విశాఖ సాగర ఘోషయై పలికింది తెలుగు.
రామప్ప గుడిలోన రాగమాలపించింది తెలుగు.

నన్నయ నోట శబ్దశాసనమయ్యింది  తెలుగు
శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల స్తుతి అందుకుంది తెలుగు  

కృష్ణ శాస్త్రి భావుకతలో భావమైనది  తెలుగు...
శ్రీ శ్రీ చేతిలో అక్షర ఖడ్గమయ్యింది  తెలుగు.

తేనెకన్న తీయనిది  తెలుగు...
మధురిమకే మాధుర్యం నేర్పినది  తెలుగు...
సుకవులకి అలవోకగా పదాలనందించేది  తెలుగు.
అజంతమైన భాష మన తెలుగు...
అనంతమైన భాష మన తెలుగు...                 @  శ్రీ 

(మన తెలుగు భాష ...ప్రపంచ భాషల్లో
 "ద్వితీయ అత్యుత్తమమైన లిపి "ఉన్న భాషగా
 సత్కరించబడిన నేపథ్యంలో 
తెలుగు మాట్లాడే అందరికీ గర్వకారణం 
అనే భావాన్ని చెప్పాలనుకొని 
తెలుగు భాషా సరస్వతికి అర్పించే అక్షర సుమహారం)