25/10/2016

|| చూడాలి నేస్తమా - తెలుగు గజల్ (అనువాదపు గజల్ ) ||
ప్రముఖ గజల్ కవి , సినీగీతాల రచయిత నిదా ఫాజలీ రచించిన గజల్^ని 
అనువదించే ప్రయత్నం చేసాను. అనువాదంలో స్వేచ్ఛ తీసుకోవడం ఎప్పుడూ తప్పనిసరే. 


ఎండలో మండుతూ మబ్బులో స్నానించి చూడాలి నేస్తమా 
జీవితం ఏమిటో చదువుల్ని తప్పించి చూడాలి  నేస్తమా  

కళ్లుంటె సరిపోదు లోకాన్ని చూడాలి అనుకొనేవారికి 
గుండెచప్పుడులోని చూపుల్ని సారించి చూడాలి నేస్తమా

రాళ్ళలో హృదయాలు మాటాడుతుంటాయి ఒకసారి వినిచూడు 
నీ ఇంటి గోడలకి ఒకటొకటి అతికించి చూడాలి నేస్తమా  

మెరిసేటి తారల్ని చెలి తనువులో తాను నింపింది కాబోలు 
కనులలో వెలిగేటి దీపాల్ని తప్పించి చూడాలి  నేస్తమా

నీలాల నింగిలో నెలరాజు అందడని ఎప్పుడూ అనుకోకు 
కనబడితె చేతుల్ని తనవైపు కదిలించి చూడాలి నేస్తమా    


निदा फाजली की गजल  :

धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो 
जिन्दगी क्या है किताबों को हटाकर देखो 

सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती 
दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो 

पत्थरों में भी जबाँ होती है , दिल होती है 
अपने घर के दर - ओ - दीवार सजाकर देखो 

वो सितारा है चमकने दो यूं ही आँखों में 
क्या जरूरी है उसे जिसम बनाकर देखो 

फासला नज़रों का धोका भी तो हो सकता है 
चाँद जब चमके ज़रा हाथ बढ़ाकर देखो 


|| వాలినట్లు ఉన్నదిలే - తెలుగు గజల్ ||కనులలోన నీ రూపము వాలినట్లు ఉన్నదిలే
కనుపాపలలో వెన్నెల జారినట్లు ఉన్నదిలే

శ్రీచందనభరితమైన నీ ఊపిరి తగిలెనేమొ
శ్వాసలోన మల్లెవీణ మోగినట్లు ఉన్నదిలే

నీ తలపుల బాణాలను ప్రయోగించి చూసాను
విరహమంత నన్నువదిలి పోయినట్లు ఉన్నదిలే

నీ మోవికి మధువెక్కడ దొరికిందో తెలుపలేదు 
పెదవులపై తేనెపూలు పూసినట్లు ఉన్నదిలే

మధురమైన కలలన్నీ రేయంతా కురిసాయి 
రెప్పలపై నెమిలీకతొ  రాసినట్లు ఉన్నదిలే

ముంగురులను పదేపదే సవరిస్తూ ఉంటావు  
మబ్బుచాటు చందమామ చూసినట్లు ఉన్నదిలే 

నీ నవ్వుల మౌక్తికాలు చెదురుతుంటె "నెలరాజా" 
మెరుపులన్ని ఒక్కసారి నవ్వినట్లు ఉన్నదిలే