13/03/2013

గోరింట తుళ్ళింత


3 comments:

  1. ఓహో సూపర్ గోరింట ఎంత అందంగా పండుతుందో కానీ నువ్వు రాసిన పదాలు మాత్రం చాల అందంగా పండాయి . పండించావు , చాల చాల బాగుంది శ్రీ సూపర్ :)

    ReplyDelete
  2. గోరింట చేయి పంట, తమలపాకు నోరు పంట, వలపు కడుపు పంట. బాగుంది.

    ReplyDelete