06/04/2013

పద్యమాలిక
తెలుగు వెలుగు పత్రికలో ప్రచురించబడిన  నా కవిత ....@శ్రీ 

8 comments:

 1. హృదయపూర్వక అభినందనలు.

  ReplyDelete
 2. ధన్యవాదాలు అనికేత్ గారూ....@శ్రీ

  ReplyDelete
 3. ధన్యవాదాలు పద్మ గరూ...@శ్రీ

  ReplyDelete
 4. ధన్య్వ్చాదాలు మీకు వెన్నెల గారూ...@శ్రీ

  ReplyDelete
 5. ధన్యవాదాలు చిన్ని ఆశ గారూ....మళ్ళీ బ్లాగ్ ప్రపంచంలోకి రావాలి ....ఉగాది వెళ్ళాక....@శ్రీ ...:-)

  ReplyDelete