17/03/2014

|| హోలీ ||
మకరందపానం చేస్తూ...
మాధుర్యాన్ని అందించిన సీతాకోక చిలుకలకి 
సిగ్గులభారాన్ని లెక్కచేయక...
వాటి రెక్కలకి తమ వర్ణాలని అద్దుతూ ప్రతి సుమం
నిత్యం ఆడుతుంటుంది రంగుల హోలీ

ఉదయకిరణాలను
క్షణానికో రంగులోనికి మార్చేస్తూ
ప్రతివర్ణాన్నీ తూరుపు సంధ్యకు పులిమేస్తూ
అస్తాద్రి చేరుతూ వీడ్కోలు పేరుతో
సంధ్యాసుందరి బుగ్గలకి సిందూర వర్ణాలు పూసేస్తూ
ఆదిత్యుడు నిత్యం ఆడుతుంటాడు రంగుల హోలీ


ప్రతి తరువునీ తపనతో తాకేస్తూ
ప్రతి కొమ్మపై రంగుపూలు చల్లేస్తూ
పుడమి నిండా సందడి చేస్తూ
ఋతురాజు ఆడేది రంగుల హోలీ 


సంధ్యా సమయాలలో
మేఘమాలికలు కురిపించే చిరుజల్లులను
ప్రభాకరుని కిరణాల సాయంతో అల్లరి పెడుతూ
ఆ నీలాలగగనం ఆడేది సప్తవర్ణాల హోలీ.


క్రోధంలో కెంపురంగుని విసురుతూ
నవ్వులతో ముత్యపువర్ణంలో తడుపుతూ
ప్రేమలో సతతహరితాన్నందిస్తూ
నా మదిలో లెక్కలేనన్ని వర్ణాలు నింపుతూ
నీవాడేది రంగురంగుల హోలీ...వేల వసంతాల కేళి. ...@శ్రీ

1 comment: