06/03/2012

వసంతం

లేత మావిచివుళ్ళను   
ఆరగించిన గండు కోయిల 
మత్తెక్కి చేస్తున్న
మధుర గానలహరి 
ఒకవైపు వీనులవిందు చేస్తోంది.......

లేత  వగరు మామిడిపిందెలను కొరుకుతూ
తీపి పలుకులు వల్లిస్తున్న చిలుకలు  
మరొక వైపు సందడి చేస్తున్నాయి.

నవ పల్లవ కుసుమ పరాగాన్ని
మోసుకొచ్చే 'పిల్ల'గాలుల పరిమళం
మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తోంది.

వన్నెల వయ్యారుల 
కొప్పుల మల్లెమాలలు
కొత్త పరిమళాలతో, 
మనసున చెలరేగే 
ఊహలకు
మరింత మత్తెక్కిస్తున్నాయి.

ప్రకృతి కాంత పచ్చని చీరతో...
లతల ఆభరణాలతో...
పూల తేనియ తీయదనంతో...
వసంతపు కొత్త సొగసులద్దుకొని
వలపు వానల ఋతురాజు రాకకై 
ఎదురు చూస్తోంది.
వలపు వానల ఋతురాజు రాకకై 
ఎదురు చూస్తోంది.

No comments:

Post a Comment