31/03/2012

ఓటమిలో గెలుపు


నా మనసుని మెత్తగా కోసే శక్తి....
ఏ చంద్రహాసానికీ లేదనుకొనే నన్ను
నీ మందహాసంతో  పరిహసించావు....

నా  ప్రేమ ఒక నిరంతర  ప్రవాహమైతే,
నీ వలపుల  సంద్రంలో  దాన్నెప్పుడో  కలిపేసుకున్నావు....
నా మాటల తీయదనం కంటే,
నీ పలుకుల తేనెలే మధురం అని తెలిసేలా చేసావు....

నేనే నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాననే భ్రమలో ఉన్న నన్ను ...
నీ ప్రేమతో జయించి....వాస్తవంలోనికి తీసుకొచ్చావు.

అన్నింటా గెలుపు నీదేనా?
నన్ను ఒక్కసారైనా గెలవనివ్వవా?
అని అడిగితే నాకు గెలిచే అవకాశం మాత్రం ఇవ్వకుసుమా!

నీ గెలుపు నాకు ఇచ్చే హాయి కంటే
నా గెలుపు యిచ్చే సుఖం గొప్పది కాదని,
ముందే ఒప్పేసుకుంటున్నాను.
నా ఓటమిలోనే నా  ప్రేమగెలుపుని
ఆనందంగా  స్వీకరిస్తున్నాను......


4 comments: