10/02/2013

అందాలతో వేట
లేడిని వేటాడ వచ్చా

,
లేడి కనుల చినదానికి చిక్కా

.
త్రుటిలో సింహం తప్పించుకుం
ది,


సింగపు నడుము చిన్నది దొరికింది.
చేతనున్నవి సుమాలు

,చూపులు మాత్రం.
..


పంచ బాణుని శరాలు

,
ముదిత వదిలే ముద్గరాలు,

  
తలోదరి వేసే తోమరాలు

,
భామిని ప్రయోగించే భల్లాలు.

  

తనువంతా అందాల అతిశయాలు

.
సౌందర్యాల జలపాతాలు 

,
ప్రకృతికి ప్రతి రూపాలు,


లావణ్యానికి నెలవులు

.

వేటాడదామని వచ్చా 

,
నీ అందాలచే వేటాడ బడ్డా...
@శ్రీ

3 comments:

  1. ఎక్కడికి పోతారు.....చిక్కుబడ్డాక:-)

    ReplyDelete
  2. "లేడి" కి చిక్కిన అందాల వేటగాడన మాట. బాగుంది!

    ReplyDelete