02/11/2013

|| భామలలో భామ ...సత్యభామ ||
పదునాలుగు లోకాలలో లేని సౌందర్యనారి. 
రాజసం ఉట్టిపడే రాకుమారి
పూలకి సౌకుమార్యం నేర్పే సుకుమారి.
మాధవునికి అత్యంత ప్రియమైన దేవేరి.


భక్తిలో రుక్మిణికి తీసిపోదు
ప్రేమలో రాధకి పోటీదారు.
క్రిష్ణుని చేతిలో శృతి కావాలనుకొనే రతనాల వీణ
కన్నయ్యని కొంగున కట్టుకొని వెంటతిప్పుకున్న నెరజాణ
అలుకకే అలుకలు నేర్పిస్తుంది.
అనంగరంగంలో అ రతీదేవిని తలపిస్తుంది.

అస్త్రశస్త్ర విలువిద్యా కౌశలం ఆమెకి అదనపు బలం
అందుకే...పదారువేల ఎనమండుగురిలో సత్య స్థానం ప్రత్యేకం.

యుద్ధానికి సై అన్న సత్యభామ జగానికి చండిక
నరకుని దృష్టిలో కాళిక
కన్నయ్యకి మాత్రం కర్పూరకళిక.

నరకునిపై నిప్పులు కక్కిన కన్నులు
కన్నయ్య వైపు మధ్య మధ్య ప్రేమగా చూసే వెన్నెలదొన్నలు
విల్లెత్తిన రౌద్రరూపం
నరకునికి కాలుని పాశం.
మాధవునికి మాత్రం ధనువు పట్టిన శృంగార చాపం.

సాత్రాజితి శౌర్యం ముందు
నరకుని క్రౌర్యం తల దించుకుంది
కృష్ణునితో కలిసి లోకకంటకుని సంహారంలో
సత్యభామ తన పాత్ర విజయవంతంగా పోషించింది ...@శ్రీ

2 comments:

  1. చాలా బాగుంది గురూజీ.

    ReplyDelete
  2. Chaalaa chaalaa baagundi Sri gaaru...
    supperro supperrrr..:-):-):-)

    ReplyDelete