15/01/2014

|| సంబరాల సంక్రాంతి ||


అందరికీ శుభాకాంక్షలతో...@శ్రీ 

కళ్ళాపి జల్లిన వాకిట్లో 
తారలను తలపించే వెండి చుక్కలు 
హరివిల్లు కొత్త రంగులు పులుముకొని 
నేలకి దిగి వేళ్ళ సొగసులని తోడు చేసుకొని 
అందంగా రంగవల్లులుగా మారిన శోభలు
కన్నెపిల్లలు అలంకరించిన గొబ్బెమ్మలు
పచ్చని పంటలతో ముస్తాబైన పల్లెసీమలు

భానుని అగ్నిఖండికలను తలపించే భోగిమంటలు
పవిత్రగోమయంతో చేసిన
భోగిపిడకల దండలతో చిన్నారులు
భగవన్నామ సంకీర్తనలతో
ఇంటింటా పుణ్యాన్ని పంచే హరిదాసులు
సాంబశివుని నందీశ్వరుని కళ్ళముందు నిలిపే బసవన్నలు.

ప్రతి మోమున ఆనందాల కాంతులు
ప్రతి ఇంటా సంక్రాంతి వేడుకలు
అంబారాన్ని చుంబించే సంబరాలు....@శ్రీ 15/01/2014

1 comment: