20/09/2016

|| నాపాక్ ఇరాదోంకా రక్షా (సమర్ధన్) కరనే వాలే .... ||దేశభక్తి మీకూ ఉండాలి
మాకు ఉన్నట్లే ...
మా దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు ఉన్నట్లే ...

ఆయుధాలు మీకూ ఉండాలి 
దాడి చేస్తే తిప్పికొట్టడానికి...
శత్రువులని హతమార్చడానికి

యుద్ధనీతి అనేది మీకూ తెలియాలి 
నిద్రిస్తున్న వారిమీద కత్తిదూయకూడదని
అమానుషంగా వాళ్ళ పీకలు కోయకూడదని

మీకూ కొన్ని నిజాలు తెలియాలి
ముఖాముఖీ తలపడితే 
నీ దేశం ఓ బూడిదకుప్పగా మారిపోతుందనీ 
"నాపాక్ ఇరాదోంకా దేశ్" సర్వనాశనమైపోతుందనీ.

నువ్వు నీ నేతలూ తెలుసుకోవాలి 
శాంతికాముకత్వంతో ఉన్నప్పటికీ
మా దేశపు రక్షకులు ఆయుధం పడితే 
శత్రువుని నరకానికి పంపిగానీ వదలరనీ
ఒక్కొక్కడూ నిప్పులుగక్కే  ఓ గైడెడ్ మిస్సైల్^తో సమానమని
శత్రువుల గుండెల్ని చీల్చే కరవాలంతో సమానమని

ఈరోజునుంచీ భయపడడం నేర్చుకో... 
18మంది పోతేనే 18 అక్షౌహిణులకంటే
 బలమైన సేనాబలం యుద్ధానికి సంసిద్ధమైతే .... 
నరికిన ఒక్కో తలకూ బదులుగా వేయి తలలే తెగుతాయో ?
ఒక్కొక్కరికి ఒకో లక్ష చొప్పున 
యుద్ధభూమిలో ప్రాణాలు వదులుతారో ?

ప్రేమకు బదులు ప్రేమను ఇచ్చే దేశంలోని
 ప్రజలంతా నపుంసకులనుకుకోకు
ఒక్కసారి అంతా కలిసి పిడికిలి బిగిస్తే...
నేలకూలిన నీ దేశపు సైనికులకు 
సమాధులు కట్టడానికి చందాలు వసూలు చేసుకోవాలి.

No comments:

Post a Comment