01/03/2012

ప్రేమ సంకెళ్ళుతమస్సులో,ఉషస్సులో
నీకోసం వేచి చూసాను చెలీ!

నా కోసం,నీకోసం, 
మనకోసం, 
మన ప్రేమ కోసం,
వస్తావని వేచి చూసాను చెలీ!

బంధాలు,అనుబంధాలు
తెంచుకొని
చేసిన బాస కోసం వస్తావని
వేచి చూసాను చెలీ!

బంధాలు, అనుబంధాలు 
తెంచేసుకున్నావు  నాతో....
నీ కాలికి పాశమైన నా ప్రేమ సంకెళ్ళనే 
తెంచేసుకున్నావు చెలీ!....
నీ కాలికి పాశమైన నా ప్రేమ సంకెళ్ళనే 
తెంచేసుకున్నావు చెలీ!....
2 comments:

  1. Sir nereekshana entha vedana ga untundo adbhtamga varnincharu

    ReplyDelete
  2. thank you fathima gaaroo!
    kavitaloni vedana meeku kanipinchidi...thank you.
    @sri

    ReplyDelete