29/08/2013

మన తెలుగు


|| మన తెలుగు ||

నన్నయ నేర్పిన నవనీతాక్షారాల భాష తెలుగు
భారతాన్ని భావాత్మకంగా అందించింది తెలుగు

శ్రీనాధుని సీసపద్యాలతో సింగారించింది తెలుగు
శృంగార నైషధంలో రసరమ్యభావాలను అందించింది తెలుగు

పోతన పద్యాలలో పరిమళించింది తెలుగు
భాగవతంలోని కృష్ణలీలకి మురిసింది తెలుగు

కృష్ణదేవరాయని భువనవిజయంలో భాసించింది తెలుగు
ఆముక్తమాల్యదలో మౌక్తికమై మెరిసింది తెలుగు

అల్లసాని అల్లిక జిగిబిగికి వెండితీవెలందించింది తెలుగు
హిమగిరుల అందాలకు రంగులలదినది తెలుగు.

తిమ్మన పలుకులలో పారిజాతాలు కుమ్మరించింది తెలుగు
సత్యభామ అలుకలో కొత్త అందాలు చూపింది తెలుగు

రామకృష్ణుని వికటకవిత్వంలో హాస్యమైనది తెలుగు
పాండురంగని భక్తికి పరశించింది తెలుగు

ధూర్జటి చాటువులలో చరితార్ధమైనది తెలుగు
కన్నప్ప మూఢభక్తికి ముగ్ధమైనది తెలుగు

విశ్వనాథుని వేయిపడగల మణిమయమైనది తెలుగు
కిన్నెరసానిలో వడివడిగా పరుగులు తీసింది తెలుగు.
కల్పవృక్షములో కమనీయమైనది తెలుగు

కృష్ణశాస్త్రి భావగీతమైనది తెలుగు
నారాయణుని విశ్వంభరమైనది తెలుగు

అజంతము మన తెలుగు.
అనంతము మన తెలుగు
అక్షయము మనతెలుగు.
విశ్వ భాషలలో...అద్భుతమైనది మనతెలుగు
అన్ని భాషలలో అమరమైనది మన తెలుగు ...@శ్రీ 29/08/13

అందరికీ తెలుగు భాషా దినోత్సవం శుభాభినందనలు...

1 comment:

  1. మీకు కూడా తెలుగు భాషాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
    ఎందరో మరిచిన విషయాన్ని తెలిపిన మీకు అభినందనలు.

    ReplyDelete