01/09/2013

ఆహ్వానం

8 comments:

 1. అభినందనలు శ్రీ జీ...... తప్పకుండా వస్తాం ...... మీకు జరిగే వేడుకని చూస్తాం

  ReplyDelete
 2. అభినందనలు 'శ్రీ' గారు!

  ReplyDelete
 3. అభినందనలు శ్రీ గారూ!

  ReplyDelete
 4. ఏకవాక్య కవిత సహస్రం ఆవిష్కరణ అభినందన శుభాకాంక్షలు శ్రీ గారు.ఇలాంటి ఎన్నో గొప్పగొప్ప కవితలు మాకు ఎన్నో మరెన్నోఅందించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి ఇవే మా అభినందన మాల అందుకోండి మరి....


  ReplyDelete
 5. ఏకవాక్య కవిత సహస్రం ఆవిష్కరణ అభినందన శుభాకాంక్షలు శ్రీ గారు.ఇలాంటి ఎన్నో గొప్పగొప్ప కవితలు మాకు ఎన్నో మరెన్నోఅందించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి ఇవే మా అభినందన మాల అందుకోండి మరి....


  ReplyDelete
 6. ఏకవాక్య కవిత సహస్రం ఆవిష్కరణ అభినందన శుభాకాంక్షలు .. అభినందనలు..చాలా బాగున్నాయి .....ఇలాంటి ఎన్నో మంచి అందమైన కవితలు.. మరెన్నోఅందించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను . ఊరు వెళ్లి సాయంత్రమే వచ్చాను .. చాలా బడలికగా ఉండి రాలేక పోయాను... క్షమించండి ...

  ReplyDelete
 7. అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ...@శ్రీ

  ReplyDelete