19/02/2012

స్పర్శ

   
        ఓ వసంత సమీరమా!
        వసంత కుసుమ మకరందాల పరిమళంతో 
        మత్తెక్కిస్తూ...నన్ను తాకి 
        నా  ప్రేయసి ప్రేమ పూరితమైన స్పర్శను 
        గుర్తుకి తెస్తున్నావు.... 

1 comment: