19/02/2012

కానుక స్టూడెంట్ లైఫ్  దేవుడు ఇచ్చిన వరం
దాన్ని అనుభవించండి హాయిగా.....

అబ్బాయిలూ! అమ్మాయిలతో చాటింగ్ చేయండి
అమ్మాయిలూ! ఆడండి, పాడండి, ఆనందంగా ఉండండి.
కానీ, అన్నీ హద్దుల్లోనే సుమా!

ఒక్కసారి మీ మీద మీ కన్నవాళ్ళు పెట్టుకున్న ఆశలను గుర్తుకి 
తెచ్చుకోండి.
మీకు మొబైల్ కొని ఇవ్వాలంటే మీ నాన్న తనకి అవసరమైనదేదో
కొనుక్కోవడం మానేసారేమో?
మీకు మంచి డ్రెస్ కొనడానికి మీ తల్లి  పండుగ చీర
కొనుక్కోవడం మానేసిందేమో?

మీ ఆట పాటలతో బాటు మీ మీ  లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా ,
ఆకాశమే హద్దుగా పరుగులు తీయండి...
ఆ లక్ష్యం సాధించాక విజయ గర్వంతో మీరు చేసే దరహాసమే
మీ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో కోటి కాంతులు నింపుతాయి...

ఆ కాంతులే మీరు వారికిచ్చే నిజమైన కానుకలు.....

1 comment:

  1. చాల బాగా చెప్పావు శ్రీ :) great వన్

    ReplyDelete