21/07/2014

|| రాశుల రాశి ||


 


చలించే ఆలోచనలతో నీవు _ మేషానివే. 

దూకుడుగా రంకేసే యవ్వనంతో నీవు _ వృషభానివే

నీరాశి నారాశి కలిసెడి వలపుల వారాశితో _ మనం మిధునమే

పట్టిన పట్టు విడవని నీవు _ కర్కాటకమే 


సింగపునడుము తో కులికే నీవు _ సింహానివే

మూర్తీభవించిన కన్నెసొగసులతో నీవు _ కన్యవే

అందాలను సమతూకంలో ఉంచిన (నడుముతో) నీవు _ తులవే

అలుకలో విషపు వాక్కులతో గుచ్చే నీవు _ వృశ్చికానివే

ఎక్కుపెట్టిన మదనుని విల్లంటి దేహంతో నీవు _ ధనువే

సర్వశుభంకరివైన నీవు _ మకరివే

తొణకని సౌందర్య కలశాన్ని తలపిస్తూ _ నీవు కుంభానివే

వేటగాళ్ళను వేటాడే జలపుష్ప నేత్రాలతో _ నీవు మీనానివే.

(ఇందులో కొన్ని రాశుల లక్షణాలు ..కొన్ని అందాల పోలికలు ...)....@శ్రీ...

No comments:

Post a Comment